Obvyklý průběh tvorby www stránek

1. Zadání od zákazníka, definice požadavků

Nejdříve nám klient sdělí základní informace o tom, co od www stránek očekává, jejich předpokládaný obsah, účel, cílovou skupinu, pro kterou mají být určeny, stávající stav webu atd. Pokud má zákazník již konkrétnější představu o členění stránek nebo o vzhledu, sdělí nám své náměty a očekávání.
Vypracujeme hrubý návrh struktury webu ve formě slovního popisu, náčrtu podoby a funkcí jednotlivých částí. Navrhneme také potřebné technologie, které budou ve webové prezentaci použity - databáze, dynamické skripty, multimédia, ...
V případě, že budou stránky napojeny například na sklady nebo účetní software, navrhneme nejlepší metodu, jak toto provést.
Dále zákazníkovi navrhneme možnosti rozšíření, které by bylo vhodné do stránek zahrnout pro zdokonalení jejich funkčnosti či jiná vylepšení.
V této fázi sdělíme zákazníkovi předběžnou cenu a předběžný časový harmonogram prací.
Pokud klient nabídku přijme, zašle objednávku a na návrhu začnou pracovat naši programátoři. Zákazník si poté postupně připraví a dodá nám potřebné podklady - texty, fotografie, atd.

2. Tvorba grafického návrhu, tvorba struktury stránek

Na základě požadavků zákazníka a velikosti zakázky vypracujeme jeden nebo více grafických návrhů vzhledu stránek. Návrh obsahuje celkový vzhled stránky včetně log, navigačních tlačítek a menu, použitých barev, titulků a nadpisů stránek, fontů, formátování textu, obrázků atd. Součástí návrhu je jedna nebo více kompletních stránek (úvodní stránka, klíčové stránky).
Zároveň vytvoříme strukturu webu bez grafických prvků (pouze rozmístěný text, odkazy, formuláře). Toto slouží zejména k ověření vhodné volby struktury stránek. Obsahuje-li prezentace dynamické stránky s použitím databáze, je vytvořena také základní struktura těchto stránek.
Návrhy grafiky i struktury stránek předkládáme průběžně zákazníkovi k odzkoušení a návrhům na vzhledové i funkční úpravy. Úpravami se snažíme dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka.

3. Realizace www stránek

Po schválení grafického návrhu i struktury stránek tyto dvě části sloučíme dohromady a naprogramujeme všechny funkce, které bude web obsahovat. Ve spolupráci se zákazníkem doladíme funkčnost i vzhled. Dále vytvoříme nástroje pro administraci a v případě rozsáhlejšího projektu také dokumentaci.
Provedeme testování funkčnosti a zpřístupníme web klientovi pro otestování a případné vložení počátečních dat. Testování zahrnuje samozřejmě ověření použitelnosti stránek ve všech rozšířených prohlížečích. Po odladění celého webu vytvoříme jazykové mutace.

4. Zpřístupnění stránek veřejnosti

Následuje umístění webových stránek na internet.
Zákazník dále může využít naší nabídky webhostingových tarifů. Pro náročnější projekty nebo pro projekty s velkým důrazem na bezpečnost doporučujeme zákazníkům použití samostatného serveru.