Microsoft Outlook Express 6
Konfigurace a vytvoření poštovního účtu

 

Vytvoření nového účtu:

Spusťte program, v horním menu klikněte na Nástroje a dále na Účty.

Klikněte na tlačítko Přidat / Pošta. Tím spustíme průvodce vytvoření poštovního účtu.

Napište Vaše jméno, to se pak bude objevovat v hlavičce Vámi odeslaných zpráv. Klikněte na Další.

Napište Vaši elektronickou adresu. Ta se bude následně objevovat jako adresa odesílatele. Klikněte na Další.

U typu serveru příchozí pošty vyberte protokol POP3.
Do kolonky Server příchozí pošty napište pop3.savvy.cz.
Do kolonky Server odchozí pošty napište adresu smtp.savvy.cz.

Klikněte na Další.

Do kolonky název účtu napište Vaše uživatelské jméno (např. postmaster@domena.cz nebo obchod@domena.cz) a do kolonky Heslo napište Vaše heslo, které je platné pro Vaše uživatelské jméno a klikněte na Další.

Klepněte na tlačítko Dokončit.

Nový účet by se měl zobrazit v seznamu účtů.
Vyberte jej a stiskněte tlačítko Vlastnosti.

Vyberte kartu Servery.
Zde zaškrtněte volbu Server požaduje ověření a stiskněte Nastavení.

Vyberte Použít stejné nastavení jako server příchozí pošty.
Potvrďte OK, vrátíte se tím do Vlastností na kartu Servery, zde opět potvrďte OK

Nyní je Váš účet nastaven a připraven k používání.


Kontrola nebo změna nastavení účtu:

Pro kontrolu nebo změnu nastavení Vašeho účtu klikněte na Vlastnosti.
Dostanete se na záložku Vlastnosti / Obecné. V kolonce poštovní účet si můžete nastavit název Vašeho účtu. Informace o uživateli: zde si nastavte všechny údaje
jak chcete aby se zobrazovaly v hlavičce odesílaných zpráv.
Klikněte na záložku Servery.

Na této záložce si zkontrolujte správnost názvu serverů, Názvu účtu a Hesla.
Dále zkontrolujte, zda je zaškrtnuto Server požaduje ověření a zda je v Nastavení vybrána volba Použít stejné nastavení jako server příchozí pošty.
Klikněte na záložku Připojení.

Zde si nastavíte výchozí připojení, které bude využíváno k práci s tímto účtem.
V seznamu se zobrazí seznam připojení k internetu, které máte v počítači nastaveny. Vyberte ze seznamu to, pomocí něhož se připojujete k síti internet.
Klikněte na záložku Upřesnit.

Zde zkontrolujte, popřípadě opravte čísla portů jako na obrázku.
Časový limit serveru se dá nastavit potenciometrem až na 5min.
Můžete zde i nastavit Zanechání kopie zprávy na serveru a rozdělování zpráv větších než ... kb.
Pro uložení změn klikněte na tlačítko Použít, pak na OK

Nyní máte správně nakonfigurovaný poštovní účet a můžete jej začít používat.