Microsoft Outlook XP (2002)
Konfigurace a vytvoření poštovního účtu

 

Vytvoření nového účtu:

Spusťte program, v horním menu klikněte na Nástroje a dále na Účty elektronické pošty.

Vyberte Přidat nový účet elektronické pošty a stiskněte Další.

U typu serveru příchozí pošty vyberte protokol POP3. Stiskněte Další.

Zde vyplňte jméno (to se bude objevovat v hlavičce Vámi odeslaných zpráv).
Napište Vaši elektronickou adresu (ta se bude následně objevovat jako adresa odesílatele).

Do kolonky server příchozí pošty (POP3) napište pop3.savvy.cz.

Odesílat poštu přes poštovní servery Savvy lze jen se zapnutou autorizací, pričemž autorizační údaje se shodují s údaji pro přihlášení přes POP3 nebo IMAP.

Server pro odchozí poštu (SMTP) nastavte na server smtp.savvy.cz a stiskněte tlačítko Další nastavení...

Přejděte na záložku Server pro odchozí poštu a zaškrtněte Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření a vyberte položku Použít stejná nastavení jako server příchozí pošty.

Potvrďte stiskem OK a vyplňte další údaje:

Do kolonky Uživatelské jméno napište Vaše uživatelské jméno
(např. postmaster@domena.cz nebo obchod@domena.cz)
a do kolonky Heslo zadejte Vaše heslo, které je platné pro Vaše uživatelské jméno.

Můžete zde použít volbu Test nastavení účtu... pro ověření, zda je vše správně nastaveno.

Klikněte na Další.

Klikněte na tlačítko Dokončit.

Nyní máte správně nakonfigurovaný poštovní účet a můžete jej začít používat.


Další nastavení:

K dalším nastavením se můžeme dostat z okna Nastavení elektronické pošty sítě Internet (POP3) tlačítkem Další nastavení..

Zobrazí se okno, ve kterém můžeme změnit název poštovního účtu, a Další informace o uživateli.

Klikněte na záložku Připojení.

Pokud jste k internetu připojeni pomocí místní sítě (LAN) měli byste záložku nastavit následovně:

Pokud se k internetu připojujete pomocí modemu, měli byste tuto záložku nastavit následovně:

V seznamu v části Modem se zobrazí seznam připojení k internetu, které máte
v počítači nainstalovány a nastaveny.
Vyberte ze seznamu to nastavení, pomocí něhož se připojujete k síti internet.

Pokračujte vybráním záložky Upřesnit.

Zde zkontrolujte, popřípadě opravte čísla portů jako na obrázku.
Časový limit serveru se dá nastavit potenciometrem až na 5min.

Můžete zde i nastavit Zanechání kopie zprávy na serveru.

Pro uložení nastavení stiskněte OK