Mozilla
Konfigurace a vytvoření poštovního účtu

 

Vytvoření nového účtu:

Spusťte program, v horním menu klikněte na Úpravy a dále na Nastavení účtu.

Zde vyplňte nastavení SMTP serveru. Můžete použít buď SMTP server Vašeho poskytovatele připojení k internetu nebo SMTP server Savvy, který používá autorizované připojení.

Pokud jste se rozhodli použít SMTP server Savvy, vyplňte kartu Nastavení odchozího serveru (SMTP) následovně:

  • Název serveru: smtp.savvy.cz
  • Zašktrněte Použít jméno a heslo
  • Jako Jméno uživatele vyplňte vaše přihlašovací jméno k Vašemu poštovnímu účtu

Pokračujte stiskem tlačítka Přidat účet...

Otevře se Průvodce vytvářením účtu

Zde vyberte Účet pro elektronickou poštu a klikněte na Další.

Zde vyplňte Vaše jméno (to se bude objevovat v hlavičce Vámi odeslaných zpráv).

Zadejte také Vaši Adresu elektronické pošty (ta se bude následně objevovat
jako adresa odesílatele).

Klikněte na Další.

U typu serveru pro příchozí poštu vyberte protokol POP3.

Do kolonky Příchozí server napište pop3.domena.cz. (kde "domena" je název Vaší domény).

V kolonce Odchozí server by mělo být "smtp.savvy.cz".

Klikněte na Další.

Do kolonky Jméno uživatele napište Vaše uživatelské jméno (např. postmaster@domena.cz nebo obchod@domena.cz, apod.).

Klikněte na Další.

Zde vyplňte název poštovního účtu.

Klikněte na Další.

Nyní máte vytvořen nový poštovní účet (postmaster@domena.cz).

Klepněte na tlačítko Dokončit.

Nový účet se zobrazí v seznamu účtů.

Při přihlášení k tomuto účtu budete ješte vyzváni k zadání hesla pro tento účet. Zde zadejte heslo k vašemu e-mailovému účtu. (Pokud nechcete toto heslo zadávat při každém přihlašování znovu, zaškrtněte Zapamatovat si toto heslo..)

Nyní máte správně nakonfigurovaný poštovní účet a můžete jej začít používat.