WEBHOSTINGOVÝ ÚČET

 

Potřebné informace k webhostingovému účtu

FTP/FTPs přístup: ftp.vase_domena.cz
IMAP přístup: imap.savvy.cz (port: 993, zabezpečení SSL)
POP3 přístup: pop3.savvy.cz
www administrace databáze MySQL: https://webadmin.savvy.cz/adminer/
www přístup k emailům: https://webmail2.savvy.cz
primární DNS server: ns1.savvy.cz
sekundární DNS server: ns2.savvy.cz

 

Zapomněl jsem heslo k účtu nebo databázi, co s tím?

Původní heslo Vám již nemůžeme sdělit, protože hesla jsou v systému uložena v šifrovaném tvaru. Heslo se dá změnit přes WebAdmin nebo nás kontaktujte na podpora@savvy.cz.

 

Jak často jsou data z účtu zálohována?

Záloha je prováděna jednou denně a uchována poslední 3 dny a poslední 3 týdny. Zálohy jsou umístěné mimo webhostingové servery.

 

SUBDOMÉNY

 

Do jakého adresáře mám uložit své www stránky?

Vaše www stránky musíte umístit do adresáře např: "../html/www.domena.cz/".

Jak vytvořím novou subdoménu (např test.vasedomena.cz)?

V adresáři "./html/" stačí vytvořit adresář "test.vasedomena.cz".
Do vytvořeného adresáře "./html/test.vasedomena.cz/" nahrejte Váš web pro subdoménu.

HTML, MYSQL A ČEŠTINA

 

Jaké kódování pro moje www stránky mám použít?

Naše servery jsou nastaveny tak, že implicitně předpokládají kódování stránek v ISO-8859-2, které se všeobecně doporučuje pro kódování češtiny. Pokud ovšem potřebujete na stránkách kódování windows-1250, je nutno mezi tagy "head /head" vložit tag meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250".

Používání malých a velkých písmen v názvech souborů

Protože systémy LINUX (UNIX) rozlišují velká a malá písmena, je nutné dávat si pozor v odkazech na přesné názvy souborů.

Jaké kódování má nastaveno databáze MySQL na savvy?

Databáze MySQL je nastavena na kódování UTF-8.

 

FTP

 

Nevidím na FTP nahraný .htaccess, nebo nemůžu smazat adresář?

Soubor .htaccess nevidíte, protože se jedná o skrytý (neviditelný) soubor a většina FTP klientů nezobrazuje skryté soubory. Chyba nastane, pokud chcete smazat adresář, ve kterém je umístěn skrytý soubor a tento adresář se Vám nepodaří vymazat. Ve velkém množství FTP klientů potřeba toto zobrazení aktivovat.

V Total Commander aktivujete zobrazení skrytých souborů v Menu
Síť -> FTP - ukázat skryté soubory

 

STATISTIKA přístupů k www stránkám

 

Jaký mám přistupový login a heslo k přihlášení do statistiky?

Login a heslo k přihlášení do statistiky je stejné jako k Vašemu webhostingovému účtu (to které používáte pro přístup přes ftp). Server standardně zadávejte savvy.cz. Pokud byly Vaše www stránky umístěny na jiný server, informovali jsme Vás o tom v prvotním e-mailu. Potom použijte název serveru, který jsme Vám zaslali e-mailem.

 

Proč mi nefunguje statistika?

Nejspíše proto, že jste si objednali tarif, který statistiku nepodporuje. Podporované tarify jsou EASY a BUSINESS. U tarifu HOME statistika neni možná!

PROGRAMOVÁNÍ www stránek

 

Odesílání e-mailů pomocí funkce MAIL v PHP.

Pokud používáte na svých stránkách odesílání e-mailů pomocí funkce MAIL v PHP, používejte nejlépe následující syntaxi: Mail($to, $subject, $text, $headers, "-f".$from_email);

Kde použité proměnné znamenají následující:

$to - ve formátu: Jméno Příjmení <emailova.adresa@domena.cz>
(při použití více adresátů se oddělují , čárkou nebo ; středníkem)
$from_email - emailová adresa odesílatele
$from_name - skutečné jméno odesílatele (může být použito prazdné)
$subject - předmět zprávy
$text - text zprávy (odřádkovaný pomocí \n)
parametr -f - určení návratové cesty

 

Důležité je také použití správné hlavičky emailu - proměnná $headers

$headers ="From: ".$from_name." <".$from_email.">\n"; // definuje odesílatele
$headers.="MIME-Version: 1.0\n";
$headers.= "X-Mailer: PHP\n";
$headers.="Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"; // kódování emailu a určení obsahu alternativně může být použito: text/html (pak musí být text ošetřen funkcí nl2br($text)
$headers.="Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\n"; // určení kódování zprávy
$headers.= "Return-Path: <".$from_email.">\n"; // návratová cesta pro určení, kam se má zpráva vrátit v případě chyby (nedoručitelné zprávy) - tento parametr používejte vždy!
$headers.= "Reply-To: ".$from_email."\n"; // adresa pro odpověď (většinou stejná jako email odesílatele)

 

Zakázané funkce na PHP hostingu

Z důvodu bezpečnosti jsou na PHP hostingu zakázané tyto funkce. Na požádání lze některé funkce opět zapnout pro daný konkrétní hosting.

Vypnuté funkce - disable_function:
shell_exec, exec, system, passthru, dl, popen, proc_open, putenv, set_time_limit, dbmopen, suexec, escapeshellcmd, show_source, escapeshellarg, proc_get_status, proc_nice, proc_open, proc_terminate, proc_close


Let's Encrypt - SSL pro Vaší doménu - https://

Pokud u svého hostingu nemáte vygenerován SSL certifikát a chcete ho vygenerovat, tak kontaktujte naší technickou podporu.

Přesměrování HTTP na HTTPS

Přesměrování můžete vyřešit pomocí souboru .htaccess. Do složky, kterou chcete přesměrovat na HTTPS, vložte .htaccess s touto konfigurací:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]